Privacy Policy

Inhoud Sapenta site 

Sapenta besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website (“de Website”). Desalniettemin is het mogelijk dat er onverhoopt op de Website van Sapenta onjuistheden en
onvolkomendheden voorkomen. Het gebruiken van gegevens en informatie op de Website van Sapenta geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Er zijn geen rechten te ontlenen aan de gegevens en  informatie op deze Website.
Sapenta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomendheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Intellectueel eigendomsrecht Website
De website van Sapenta is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Rotterdam voorgelegd.